Физиотерапия

Диденко Валентина Петровна — врач физиотерапевт

Танкаева Роза Жалешевна — мед. сестра

Избаганбетова Акмаржан Жумабаевна — мед. сестра